POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Ochrona danych to kwestia zaufania, dlatego NOBU Warsaw dokłada wszelkich starań, aby
chronić prywatność klientów. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób
przetwarzamy i chronimy dane osobowe i dotyczy wyłącznie osób korzystających z naszych
usług online. Naszą stronę mogą Państwo odwiedzać i przeglądać bez konieczności
podawania danych osobowych. Pozostają Państwo anonimowi do momentu założenia konta w
naszym sklepie. Informacje o zmianach w Polityce Prywatności można uzyskać, odwiedzając
naszą stronę internetową.

Administratorem danych osobowych zbieranych jest firma NOBU Warsaw Paulina Bedyńska
wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca siedzibę w
Piasecznie, ul. Malinowa 2, NIP 1231246256, REGON 366546439, adres poczty
elektronicznej: info@nobuwarsaw.com, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu
Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zgodnie z tymi ustawami dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa
interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane
zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
Dane osobowe, które są nam przez Państwa udostępniane w trakcie składania zamówień,
udziału w konkursach, czy w trakcie kontaktu z biurem obsługi klienta zbieramy w celu
realizacji zakupów, zaspokojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umożliwić jak
najwygodniejsze korzystanie z naszych usług.
Państwa dane osobowe mogą być używane do następujących celów: utworzenia osobistego
konta na stronie i zarządzanie nim, przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania SMS-ów
lub e-maili z informacjami o dostawie zamówienia, kontaktu w wypadku trudności z
dostarczeniem zamówienia, udzielanie odpowiedzi na pytania oraz informowanie o nowych
bądź zmodyfikowanych usługach, wysyłania ofert marketingowych, takich jak newslettery i
katalogi, powiadamiania zwycięzców konkursów internetowych, zarządzania kontem i
kontroli zdolności płatniczej, analizowania danych w celu przedstawiania ofert
marketingowych oraz informacji dostosowanych do Państwa zainteresowań, wysyłania
ankiet, dzięki którym mogą Państwo wpływać na naszą ofertę i usługi, testowania i
ulepszanie naszych systemów, za pośrednictwem których są świadczone usługi i zapobiegania
korzystaniu z naszych usług w niewłaściwy sposób.

NOBU Warsaw będzie przechowywać Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji
Państwa zamówienia, oferowania naszych usług i/lub wymagany przez prawo. Po upływie
tego czasu Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
Poprzez dostęp do swojego konta mogą Państwo uzyskać dostęp do historii zamówień lub
stanu obecnego zamówienia, zarządzać danymi teleadresowymi, lub newsletterami. W
newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z tej usługi.
Nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Państwa danych w celach
marketingowych z innymi firmami. Dane są przekazywane innym podmiotom (np. firmy
kurierskie, poczta, pobierające opłaty) tylko i wyłącznie w celu świadczenia wymienionych
powyżej usług lub ich poprawy.

Bezpieczeństwo
Państwa dane są chronione przed kradzieżą, zmianą i nieuprawnionym dostępem za pomocą
środków technicznych i organizacyjnych. Gwarantujemy bezpieczeństwo płatności
dokonywanych kartą, poprzez szyfrowanie tych danych (SSL). Oznacza to, że dane są
przesyłane za pomocą bezpiecznego połączenia, a Państwa dane osobowe nie mogą zostać
odczytane przez inne podmioty. Płatności dokonywane kartą przetwarzamy we współpracy z
autoryzowaną agencją płatniczą, która pomaga nam potwierdzić w Państwa banku, czy karta
jest ważna i czy można nią płacić. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia tożsamości
każdego klienta płacącego kartą.
Państwo jako klienci NOBU Warsaw zobowiązani są do ochrony danych dostępowych do
swojego konta. Zalecamy też nie zapamiętywanie haseł na komputerach z których korzystają
inne osoby.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz
prawo do kontroli ich przetwarzania, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub
zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane. Zgodnie z ustawa mogą Państwo skorzystać z prawa do kontroli nie częściej
niż raz na 6 miesięcy.
Jeśli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Żądanie takie
należy wysłać na adres: info@nobuwarsaw.com lub pisemnie na adres wskazany we wstępie
niniejszej Polityki prywatności.
 
Pliki Cookies (ciasteczka)
Cookie to mały plik tekstowy zapisywany w pamięci Państwa komputera lub urządzenia
przenośnego, służący do zapisywania ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani do ujawniania informacji innym firmom.Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki trwałe i tymczasowe (pliki sesji). Trwałych plików cookie używamy do zapamiętania Państwa strony startowej oraz do zapisania Państwa danych, jeśli po zalogowaniu zdecydują się Państwo wybrać opcję „zapamiętaj mnie”. Pliki sesji są używane do filtrowania wyników wyszukiwania, sprawdzania, czy użytkownik jest zalogowany, lub do umieszczenia produktu w koszyku. Pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać dane do logowania, pokazywać, że są Państwo zalogowani, zapamiętywać dodane produkty do koszyka, danych z formularzy czy ankiet ale też pozwalają nam dopasowywać naszą stronę do Państwa preferencji oraz popularyzjacji NOBU Warsaw za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook.com, Instagram.com, Pinterest.com. Dane zebrane podczas Państwa wizyty możemy wykorzystać także, aby wyświetlać tzw. reklamę banerową. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Państwa i dlatego mogą pojawiać się tam produkty które już Państwo oglądali na naszej stronie lub podobne. (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystujemy wyłącznie dane pseudonimizowane. Korzystamy też z internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google (Universal) Analytics firmy Google. Aby dowiedzieć się o nich więcej i sprawdzić, jak można je wyłączyć, odwiedź stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Na stronie mogą być dostępne łącza do innych stron, na których treść nie mamy wpływu. Nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę prywatności użytkownika tych stron
internetowych ani za ich zawartość. Udostępniamy te łącza, aby ułatwić użytkownikom
znalezienie dodatkowych informacji na interesujące ich tematy.
Pliki cookie można łatwo usunąć z komputera lub urządzenia przenośnego za pomocą
przeglądarki. Prosimy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje systemu
mogą działać nieprawidłowo lub być niedostępne.

Administrator:
NOBU Warsaw Paulina Bedyńska
Siedziba: ul. Malinowa 2, 05-500 Piaseczno
NIP 1231246256,
REGON 366546439
info@nobuwarsaw.com