REGULAMIN

WSTĘP

Poniżej przedstawiamy Państwu Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.nobuwarsaw.com. Sklep nasz prowadzony jest przez firmę NOBU Warsaw Paulina Bedyńska z siedzibą w Piasecznie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 1231246256 REGON 366546439. Adres siedziby: ul. Malinowa 2 05-500 Piaseczno. Adres do doręczeń: ul. Leszka Czarnego 3A, 02-496 Warszawa.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług naszego sklepu zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.

Państwa dane są chronione z najwyższą starannością i nie udostępniamy ich innym podmiotom.

Powierzamy je jedynie firmom, które pozwalają nam zrealizować dla Państwa kompleksowo i z najwyższą starannością usługę zakupu, ewentualnych zwrotów, reklamacji itp., ale nawet wtedy chronimy je odpowiednimi umowami.

Administratorem danych osobowych jest NOBU Warsaw.

W każdej chwili mogą się Państwo do nas zwrócić z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

1. Dostępność usług i składanie zamówienia

1.1. Na www.nobuwarsaw.com umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim lub angielskim. Stroną umowy jest firma NOBU Warsaw Paulina Bedyńska z siedzibą: ul. Malinowa 2, 05-500 Piaseczno. Oferowane artykuły mogą zostać doręczone wyłącznie na terytorium Polski i obszarze Unii Europejskiej.

1.2. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy przejść całą procedurę zakupu online, tj. wybrać produkt(y), który(e) chcą Państwo zakupić i kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka” a następnie „Przejdź do realizacji zamówienia”. Zakupów mogą Państwo dokonać jako „Zarejestrowany użytkownik” lub jako „Gość” podając jedynie adres e-mailowy i dane adresowe do wysyłki. Jeśli chcą Państwo utworzyć konto podczas składania zamówienia należy kliknąć przycisk „Utwórz konto” pod adresem e-mail i podać hasło do nowotworzonego konta. W czasie składania zamówienia i w celu jego realizacji prosimy o podanie adresu dostawy i numeru telefonu, wybrania sposobu dostawy i metody płatności. W celu dokończenia zakończenia zakupu należy kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”.

1.3. Kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia i dokonaniu płatności. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa „Potwierdzenia zamówienia”. Produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2.2 poniżej.

1.4. Przy każdym produkcie umieściliśmy informację o dostępności produktu. Jeśli produkt ma status "dostępny" oznacza, że jest na naszym magazynie i  wysyłka odbędzie sie w ciągu 24 h.
Jeśli dany produkt ma status "na zamówienie" czas oczekiwania na wysyłkę wynosi do 10 dni roboczych.

1.5. Pod pojęciem terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6. Z chwilą dostawy obejmują Państwo w pełni produkty w posiadanie oraz za ryzyko związane z produktem.

1.7. Sklep NOBU Warsaw świadczy przez czas nieoznaczony bezpłatną usługę elektroniczną Newsletter. Mogą z niej Państwo korzystać poprzez podanie swojego adresu e-mail w stosownym polu na stronie lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie tworzenia swojego konta.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mogą Państwo zrezygnować z tej usługi. Żądanie usunięcia Państwa danych należy wysłać na adres e-mail: info@nobuwarsaw.com lub na nasz adres korespondencyjny.

 

2. Ceny, sposoby i koszty wysyłki

2.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Do czasu uregulowania pełnej ceny sprzedaży za zamówiony przez Państwa towar, pozostaje on naszą własnością.

2.2. Koszty wysyłki zamówienia na terenie Polski ponosi NOBU Warsaw, zaś koszt wysyłki zamówienia na terenie UE będzie każdorazowo widoczny przed ostatecznym potwierdzeniem zakupu.

2.3. Wybór dostawy „za pobraniem” powoduje doliczenie kosztów dodatkowych, nie mniejszych niż 5 PLN lub ich równowartość w innej walucie.

3. Płatności

3.1. Oferujemy następujące rodzaje płatności: szybki przelew internetowy płatność kartą (za pomocą serwisu Przelewy24.pl) lub przelew na konto. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nie oferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2. Karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji przez wystawcę karty. Gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży, a tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niezrealizowanie zamówienia.

3.3 Obsługę kart płatniczych prowadzi PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.4 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

4.1. Z okazji szczególnych wydarzeń lub w ramach kampanii reklamowych, będziemy wydawać Kupony rabatowe (kody), procentowe lub kwotowe. Będą ważne przez określony czas i nie będzie można ich kupić.

4.2. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych.

4.3. W przypadku rabatu kwotowego wartość towaru musi być taka sama lub większa niż kwota na Kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru różnicę należy wyrównać poprzez płatność dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wymieniony na gotówkę i nie jest  oprocentowany. Nie dokonujemy zwrotu Kuponu rabatowego, jeśli zamówienie zostanie całkowicie lub częściowo zwrócone.

4.4. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Nie można łączyć kilku Kuponów rabatowych. Po zakończeniu zamówienia nie będzie możliwe wykorzystanie Kuponów rabatowych. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.

 

5. Karty upominkowe i ich wykorzystywanie

5.1. Karty upominkowe to bony, które można kupić i można je wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów w naszym sklepie. Nie można ich wykorzystać do nabycia innych Kart upominkowych. Jeśli wartość karty upominkowej nie pokrywa wartości zamówienia, różnicę należy dopłacić przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.

5.2. Karty upominkowe i kwoty naliczone na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce i nie jest oprocentowana.

 

6. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów

6.1. Nabywając produkty w NOBU Warsaw mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku gdy zdecydują się Państwo na odesłanie całości lub części zamówienia prosimy o skorzystanie z Formularza zwrotu (odstąpienia od umowy), którego wzór znajdą Państwo poniżej. Dokonywanie zwrotów z wykorzystaniem Formularza zwrotów znacznie przyspieszy obsługę Państwa zwrotu.

6.2. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy.


Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru.

W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy powinni Państwo nas powiadomić o swojej decyzji przez e-mail: info@nobuwarsaw.com. Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru Formularza zwrotu (odstąpienia od umowy), lecz nie jest to obowiązkowe.

Po przesłaniu przez Państwa zawiadomienia o odstąpieniu od umowy wyślemy Państwu potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu (.pdf).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

6.3. Skutki odstąpienia od umowy

6.3.1. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy, zwracamy wszystkie wpłaty (w całości, jeśli zwrot dotyczy całego zamówienia lub w części, jeśli zwracają Państwo tylko niektóre produkty).

6.3.2. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inną formę zwrotu wpłaconych środków.

6.3.3. Jeśli zdecydują się Państwo zwrócić zakupione produkty możemy odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru.

6.3.4. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 (czternastu) dni. Prosimy pamiętać, że w przypadku zwrotu towaru koszty tej przesyłki ponoszą Państwo jako kupujący. Zalecamy zwrot zakupionego towaru w oryginalnym opakowaniu, zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie produktu przed zniszczeniem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon zakupu lub inny dowód potwierdzający transakcję.

Zwroty wysłane przesyłką „za pobraniem” nie będą przyjmowane przez NOBU Warsaw.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Prosimy wypełnić  i odesłać ten formularz wyłącznie w razie zamiaru odstąpienia od umowy)

NOBU Warsaw
Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:
Zamówionych dnia(*)/ odebranych dnia(*)
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) niepotrzebne skreślić

 

7. Wymiana produktu

7.1. Nasi Klienci mają prawo i możliwość wymiany zakupionych towarów w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odebrania zamówienia, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej: info@nobuwarsaw.com lub telefonicznie na numer: + 48 798-853-798.

7.2. Wymienimy Państwa produkt na inny dostępny w naszym sklepie. W przypadku różnicy w cenie pomiędzy nimi będą Państwo zobowiązani pokryć różnicę w cenie towarów lub zostanie Państwu zwrócona nadpłata wynikająca z tejże różnicy.

7.3. Koszt odesłania wymienianego towaru ponosi Klient. Koszt wysłania nowego zamówienia ponosimy my. Zobowiązujemy się wymienić Państwa produkt niezwłocznie, nie później niż terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez nas wymienianego produktu.

 

8. Reklamacje

Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów.

Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.nobuwarsaw.com mogą Państwo złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego, art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

8.1. Mają Państwo prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu w przypadku ich wadliwości. W przypadku kolejnej (drugiej) reklamacji tego samego produktu mają Państwo prawo do żądania obniżenia ceny lub zwrotu poniesionego kosztu zakupu. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia produktu (-ów).

8.2. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu ich realizacji należy wysyłać na adres mailowy info@nobuwarsaw.com lub pisemnie na adres do doręczeń podany we wstępie regulaminu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć paragon, fakturę zakupową lub inny dowód zakupu oraz opis reklamacji.  Dla Państwa wygody i dla usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o korzystanie z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego. Do pobrania tutaj.

8.3. Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym i sposobie ich uzupełnienia zostaną Państwo przez nas niezwłoczne powiadomieni. W przypadku uznania Państwa reklamacji zwrócimy Państwu koszty przesyłki (do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie). W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona reklamowany produkt zostanie odesłany na Państwa koszt.

 

8.4.  Prosimy wziąć pod  uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
• naturalne zużywanie się obuwia;
• części wymienne, np. fleki czy sznurówki;
• uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
• uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania obuwia  niezgodnie z przeznaczeniem;
• przebarwienia  stóp przez obuwie;
• wygoda obuwia, przemakanie obuwia (o ile w opisie nie jest napisane, iż towar jest wodoodporny).

Oferowane przez nas towary są wyrobami rzemieślniczymi.

Wybieramy tylko produkty najwyższej jakości, ale pewne cechy takie jak różnice w kolorze, teksturze są nieuniknione i mogą powodować pewne niewielkie różnice w wykończeniu produktów. Mając na uwadze powyższe, zapewniamy, że żadne postanowienie z niniejszego zapisu nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi lub umownego prawa odstąpienia od umowy.

8.5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show lub przed Federacja Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. NOBU Warsaw jako sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do NOBU Warsaw.

9.3. W wypadku klientów nie będących konsumentami NOBU Warsaw jako sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez NOBU Warsaw produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca (NOBU Warsaw) w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność NOBU Warsaw jako sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do klienta nie będącego konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy NOBU Warsaw jako sprzedawcą, a klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NOBU Warsaw. 

10. Pozostałe  informacje

10.1. Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.nobuwarsaw.com. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).

10.2. Korzystanie z naszego sklepu internetowego w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie strony internetowej  jest zabronione.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Wszelkie uwagi i sugestie od Państwa są zawsze mile widziane.

Prosimy o ich wysłanie na adres e-mail info@nobuwarsaw.com